دسته: سایر

مراحل اخذ پروانه ساختمانی

مراحل اخذ پروانه ساختمانی

گام اول

 • 1. انتخاب وکیل جهت پیگیری امور اداری
 • 2. تکمیل فرم ثبت درخواست اینترنتی و ارسال کپی برابر اصل از مدارک شامل: پشت و روی سند، پشت و روی کارت کلی و شناسنامه مالک، اصل وکالت نامه محضری وکیل + نقشه UTM (در صورتی که زمین ساخته نشده باشد)
 • 3. ارائه نامه اعلام آمادگی طراح معمار به نظام مهندسی
 • 4. دریافت تاییدیه طراح معمار

گام دوم

 • 5. ارائه نامه نظام‌مهندسی و نقشه UTM از ملک به شهرداری جهت صدور نقشه دستور نقشه
 • 6. صدور دستور نقشه در صورت عدم نیاز به بازدید
 • 7. طراحی نقشه‌های معماری براساس دستور نقشه صادر شده و نقشه UTM
 • 8. ارسال یک نسخه از نقشه‌های معماری جهت تایید بخش شهرسازی و بلامانع شدن طراحی سازه و شماتیک

گام سوم

 • 9. پس از تایید نقشه‌های معماری اسکن شده + برگه‌های اعلام آمادگی طراح‌های سازه و مکانیک (که توسط طراح تکمیل می‌گردد) + اصل دستور نقشه + کپی سند + مدارک مالک/وکیل + فرم درخواست طراح توسط مالک /وکیل تکمیل می‌شود به نظام مهندسی ارائه شده و فیش نظام مهندسی صادر می‌شود.

گام چهارم

 • 10. 48 ساعت پس از واریز فیش نظام مهندسی، مراجعه به دفتر نظام مهندسی جهت گرفتن برگه تعهدهای بخش طراحی (شامل برگه تعهد طراحی معماری، طراحی سازه و طراحی مکانیک)
 • 11. ترسیم نقشه‌های سازه و مکانیک و پرینت دو نسخه از هر نقشه
 • 12. مهر و امضای نقشه‌ها توسط مهندسان مربوطه هر رشته و نیز گواهی محضری برگه تعهدها توسط طراح‌ها و مالک
 • 13. مراجعه به نظام مهندسی جهت بارگذاری نقشه‌های مهر شده + تعهدهای بخش طراحی
 • 14. تعیین ناظرهای پروژه توسط نظام مهندسی
 • 15. پس از تعیین مهندسین ناظر نوسط نظام مهندسی و تایید ناظر در سیستم نظام مهندسی، فیش‌های بخش نظارت صادر می‌شود.
 • 16. 48 ساعت پس از واریز فیش، مراجعه به دفتر نظام مهندسی و دریافت برگه تعهدهای مهندسان ناظر
 • 17. تایید و مهر و امضای نقشه ها و برگه تعهدها توسط ناظرهای مربوطه هر رشته و نیز گواهی محضری مالک/وکیل
 • 18. بعد از این مرحله کلیه گواهی‌های محضری + کپی برابر اصل چک لیست … +دفترچه محاسبات و فایل‌های مربوطه + مدارک ذکر شده در بند 9، جهت صدور نامه جواز به نظام مهندسی ارائه می‌گردد.

گام پنجم

 • 19. ثبت نام جواز در دبیرخانه و ارائه جهت صدور فیش‌های عوارض
 • 20. مراجعه به اداره بیمه و دریافت فیش بیمه
 • 21. پس از پرداخت فیش‌های مرحله قبلی نامه معرفی به اداره پسماند انجام می‌شود.
 • 22. ارسال کل پرونده، همراه با نامه پسماند یه شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان

گام ششم

 • 23. چک کردن مدارک مربوطه طی روال اداری صدور جواز
 • 24. صدور جواز و تحویل آن به مالک/وکیل جهت ارائه به دبیرخانه
 • 25. مهر و امضای پروانه ساختمان توسط ناظر سازه و معماری
 • 26. صدور شماره پروانه ساختمان و ثبت هولوگرام